Friday, August 31, 2007

Låt oss dricka tiden..

Astappad i ett töcken precis där dimman lämnar ögats orbit,skallens rymd
innanmätets nonsens och riktigt ren dödlig rytmisk sentimentalitet eller efterdragen nostalgi.
Stadens gator luktar ungdom och på landsbygden rinner glömt gammalt blod emellan träden.
På bondgården faller klockorna ur spenar och fågelskrämmorna växer ikapp på åkern...

No comments: