Tuesday, January 14, 2014

Ftp och lipa mitt i ilandsmisären

Efter att ha kommit igång så kom jag ändå inte igång och det har blivit väldigt slösaktiga och ogenomtänkta pass.
40- 50 min och försök på en 20 min test med pang pang för att som sagts få någon parameter att börja med.
Det har blivit 6 min och någon 10 min  pang pang och sen har jag helt enkelt lagt av och mest snurrat på benen där uppe på Monarkpodiet.
Wattblind och gnällig och allmänt osugen på det mesta så här mitt i ingenting Januari..
Idag drog jag dock av mig mesen och plöjde först en 4 min på 4 x4 watta för att sedan spinna ut benen innan jag malde på i 20 min utan blicken på wattmätare och puls.
Medelwatten hamnade ungefär som jag trodde.
Tröskel på Stagesmätaren ca 350w.
Nu är det väl bara att börja tröskla på då.
2x20 på 340w till att börja med .